Trigger

Wijn & Stael: Binnenstedelijke transformaties

Locatie: Wijn & Stael Advocaten - Maliesingel 20
Van 09 juni 2022 - 17:00
Tot 09 juni 2022 - 22:00

Shanna Derksen (partner en advocaat) en Simon de Graaff (advocaat) zullen ons bijpraten over binnenstedelijke ontwikkelingen en de onderwerpen die onder de huidige regels veel besproken worden als iemand binnen een stedelijk gebied een plan wil realiseren. Ze zullen ook ingaan op de regelgeving nu en die onder de Omgevingswet.

Onderstaand een drietal onderwerpen die voorbij zullen komen:

Vergunningsvrij bouwen en kruimelgevallen

Voor het bouwen van een bouwwerk is al snel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Soms is ook een omgevingsvergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld bij transformatie). Er bestaan verschillende categorieën ontwikkelingen waarbij geen omgevingsvergunning (bouwen en/of afwijken) nodig is. Hoe is dit nu geregeld en hoe komt de regeling onder de Omgevingswet eruit te zien?

Het afwijken van een bestemmingsplan kan op verschillende manieren. Welke mogelijkheden bestaan er en wat valt onder de kruimelgevallenregeling?

Cultureel erfgoed

Het Nederlandse cultureel erfgoed wordt uitgebreid beschermd. Dit gebeurt via bescherming van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, via de aanwijzing van hele gebieden als beschermd stads- of dorpsgezicht en via de redelijke eisen van welstand. Wat houden de beschermingsregimes in en hoe wijzigt dit onder de Omgevingswet.

Parkeerregelingen

Onderdeel van ontwikkelen in de stad is continu rekening houden met de consequenties van de ontwikkeling voor de parkeerdrukte in de stad. Daarom hebben gemeentes parkeerregels (nu) opgenomen in bestemmingsplannen en beleidsregels om zo, soms zelfs met bijna wiskundige rekensommen, te reguleren hoeveel parkeerplekken een projectontwikkelaar moet realiseren. Slimme oplossingen als deelauto’s en gedeelde parkeerplaatsen bieden hierin nogal eens parkeerdrukverlichting, maar hoe wordt dit vormgegeven onder de Omgevingswet?

Wanneer: donderdag 9 juni
Waar: Wijn & Stael advocaten (Maliesingel 20, Utrecht)

Planning:

• 17.00 uur Ontvangst
• 17.30 uur Eten
• 18.30 uur Lezing/workshop
• 20.30/ 20.45 uur borrel

We hopen je te zien op donderdag 9 juni!