Trigger

Nieuwjaarsborrel en ALV

Locatie: Digitaal
Van 19 januari 2022 - 19:00
Tot 19 januari 2022 - 20:00

Laat weten wat je van dit jaar vond en vul de hier de jaarenquête in! Kost 3 minuutjes van JOUw tijd en het is een waardevolle bijdrage aan de vereniging!

Traditiegetrouw vindt kort na de jaarwisseling onze Algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Dit keer op woensdag 19 januari 2022 vanaf 17.00 uur bij Ubica (Ganzenmarkt 24, Utrecht). Indien de lockdown wordt verlengd, dan wel er een avondklok wordt ingevoerd, is het mogelijk dat de fysieke ALV wordt omgezet naar een digitale ALV. In dat geval zal op een later moment de Teamslink worden rondgestuurd met de aangepaste tijd.

Als lid van JOU ben jij van harte uitgenodigd voor de ALV! Tijdens de ALV behandelen we de volgende onderwerpen:

 1. Welkom & Opening
 2. Terugblik 2021
 3. Terugblik financiën 2021
 4. Décharge bestuur 2021
 5. Installatie bestuur 2022
 6. Jaarplan en vooruitblik 2022
 7. Commissies en Kascommissie 2022
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tot slot staan we stil bij het vertrek van de volgende leden (door opzegging of leeftijd):

 • Erik Bosman
 • Katrien van Gisbergen
 • Janet Monsma
 • Lizanne Hartog
 • Frank van Kester

De notulen van de ALV van januari 2021 vind je hier (click).