Trigger

Bezoek aan House Modernes

Datum: 21 april 2022

Gisteren hebben wij met ongeveer 30 leden een bezoek gebracht aan House Modernes. De vroegere Planeet, bij veel JOU-ers en Utrechters wel bekend, is herontwikkeld naar een multifunctioneel gebouw. Hierbij is veel aandacht besteed aan de architectuur, om dit in ere te herstellen naar het vroegere 'Galerie Modernes'. Nu huisvest het gebouw onder andere Spaces en diverse winkelzaken.

Anky Vink (Syntrus Achmea) en Walther van Leeuwe (Waaijer, voorheen Syntrus Achmea) hebben ons meegenomen in het hele proces van de herontwikkeling. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel. We kijken terug op een geslaagde activiteit!